PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"cover sport" — Słownik kolokacji angielskich

cover sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: cover sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport okładki
  1. cover czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They also cover local sports and events of national interest.