PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"offer several sports" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: offer sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproponuj kilka sportów
  1. offer czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The school offers sports for students, and plays against other private schools in the area.