"take in sports" — Słownik kolokacji angielskich

take in sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij sporty
  1. take czasownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And some people use it before taking part in sports.

    Podobne kolokacje: