PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"watch sport" — Słownik kolokacji angielskich

watch sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: watch sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wachtowy
  1. watch czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So where does that leave people who want to watch live sports.