"make sport" — Słownik kolokacji angielskich

make sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki sport
  1. make czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They all looked at the head and made sport of it.

podobne do "make sport" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make sport" po angielsku

idiom
czasownik