ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature sports" — Słownik kolokacji angielskich

feature sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha sporty
  1. feature czasownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Cards have been produced featuring most major sports, especially those played in North America.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo