PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"sponsor sports" — Słownik kolokacji angielskich

sponsor sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sponsor sporty
  1. sponsor czasownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The owners also sponsor along with their employees local sports and activities.