"little sport" — Słownik kolokacji angielskich

little sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało sportu
  1. little przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Between 1950 and 1970, little sport was played in Balaclava.

    Podobne kolokacje: