"Sport program" — Słownik kolokacji angielskich

Sport program kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports program
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Program sportu
  1. sport rzeczownik + program rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The school has received much attention for its sports programs.

    Podobne kolokacje: