"sports program" — Słownik kolokacji angielskich

sports program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty program
  1. sport rzeczownik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The school has received much attention for its sports programs.

    Podobne kolokacje: