"small sport" — Słownik kolokacji angielskich

small sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mały sport
  1. small przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bandy is still a very small sport in the country.

    Podobne kolokacje: