"consider a sport" — Słownik kolokacji angielskich

consider a sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź pod uwagę sport
  1. consider czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In those days, he recalls, playing an instrument was considered a sport.

    Podobne kolokacje: