"minor sport" — Słownik kolokacji angielskich

minor sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobny sport
  1. minor przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The College also has a selection of major and minor sports.

    Podobne kolokacje: