"sports tournament" — Słownik kolokacji angielskich

sports tournament kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty turniej
  1. sport rzeczownik + tournament rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are sports tournaments and activities organized by the local authorities.

    Podobne kolokacje: