"from one's sport" — Słownik kolokacji angielskich

from one's sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the sport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś sport
  1. from przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Because I think you get a lot of things from sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo