"from the sport" — Słownik kolokacji angielskich

from the sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze sportu
  1. from przyimek + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Because I think you get a lot of things from sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo