PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discuss sports" — Słownik kolokacji angielskich

discuss sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów sporty
  1. discuss czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In reaching beyond music to discuss clothing, sports, attitudes and politics, George makes clear how hip-hop has influenced the wider society.

powered by  eTutor logo