"sport provides" — Słownik kolokacji angielskich

sport provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport dostarcza
  1. sport rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Intramural sports provide students an opportunity for informal recreation and competitive play throughout the school year.

    Podobne kolokacje: