ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"unlike sports" — Słownik kolokacji angielskich

unlike sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w odróżnieniu od sportów
  1. unlike przyimek + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Unlike other sports, submitting to your opponent is considered an honorable way to lose a fight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo