TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sports coupe" — Słownik kolokacji angielskich

sports coupe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty coupe
  1. sport rzeczownik + coupe rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was a sports coupé produced from 1978 to 1983.

    Podobne kolokacje: