BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports tourer" — Słownik kolokacji angielskich

sports tourer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty kabriolet
  1. sport rzeczownik + tourer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But this is a sports tourer that isn't especially good at either sport or touring.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo