"exotic sport" — Słownik kolokacji angielskich

exotic sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport oryginała
  1. exotic przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Today, sophisticated all-wheel-drive systems are found in many passenger vehicles and some exotic sports cars and supercars.

powered by  eTutor logo