ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) include, feature, say
Kolokacji: 3
1. Sport lives = Życia sportu Sport lives
3. sport provides = sport dostarcza sport provides
4. sport receives = sport spotyka się sport receives
5. sport meets = sport spełnia sport meets
  • However, it is also used by the school for the annual sports meet.
  • An annual sports meet is held once a year in September.
  • The school's annual sports meet date from the early 1960s.
  • He did not have to leave sports to meet his wife, Vicki.
  • Annual day celebrations and sports meet are the big festivals.
  • The yearly sports meet is a colorful event of the school in every year.
  • State level and national sports meets are held here.
  • Every year in November, the school holds an annual sports meet.
  • Apart from academics, the school also contributes in the arts and sports meets as well.
  • Other sports like track have also met with success.
(7) use, drink, give
Kolokacji: 3
(10) highlight, consult, watch
Kolokacji: 3
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.