"towards sports" — Słownik kolokacji angielskich

towards sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kierunku sportów
  1. towards przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This school is also renowned for encouraging students towards sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo