"wheelchair sport" — Słownik kolokacji angielskich

wheelchair sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wózka inwalidzkiego
  1. wheelchair rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her physical education teacher was one of the people who first encouraged her to participate in wheelchair sports.

powered by  eTutor logo