Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"around sports" — Słownik kolokacji angielskich

around sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około sportów
  1. around przyimek + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He prepared for it with six months of cross-training, a fitness program structured around several sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo