BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"after sports" — Słownik kolokacji angielskich

after sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po sportach
  1. after przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I think they ought to know that there is a life after sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo