BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
3. over sports = ponad sportami over sports
4. during sports = podczas sportów during sports
5. across several sports = przez kilka sportów across several sports
  • There were events in 21 disciplines across 17 sports for the 2010 Commonwealth Games.
  • During 1946-47, 5,716 Cornell men competed in 893 scheduled contests across nine sports.
  • New Zealand had 23 athletes, plus 1 cycling pilot, competing across 7 sports.
  • There were events in 14 disciplines across 10 sports for the 1994 Commonwealth Games.
  • Beginning in the sixth grade, they have 41 athletic teams across 12 different sports.
  • The country was represented by 15 athletes, who competed in 17 events across 8 sports.
  • GameChanger has over 60,000 active scoring teams across three sports in every age group.
  • The games attract on average 600 competitors every year across seven different sports.
  • There are 49 participants representing Ireland at the games, competing across ten sports.
  • Today, the Institute has almost 700 athletes on squad or individual scholarships and offers 31 sport programs across 24 sports.
6. around sports = około sportów around sports
7. unlike sports = w odróżnieniu od sportów unlike sports
8. against Cruel Sports = przeciwko Okrutnym Sportom against Cruel Sports
9. beyond sports = poza sportami beyond sports
10. towards sports = w kierunku sportów towards sports
12. after sports = po sportach after sports
13. toward sports = w kierunku sportów toward sports
14. besides sports = poza sportami besides sports

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.