"during sports" — Słownik kolokacji angielskich

during sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas sportów
  1. during przyimek + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Testicles can be protected by wearing athletic cups during sports.

    Podobne kolokacje: