"sport meets" — Słownik kolokacji angielskich

sport meets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport spełnia
  1. sport rzeczownik + meet czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, it is also used by the school for the annual sports meet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo