"by EA Sports" — Słownik kolokacji angielskich

by EA Sports kolokacja
Popularniejsza odmiana: by sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez Sporty EA
  1. by przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Athletes, by teams and sports, are training at the various practice sites around town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo