"by sports" — Słownik kolokacji angielskich

by sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez sporty
  1. by przyimek + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    Athletes, by teams and sports, are training at the various practice sites around town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo