"sports authority" — Słownik kolokacji angielskich

sports authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: Sports Authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty władza
  1. sport rzeczownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The team offered 10 percent, but the sports authority wants half.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo