"through sports" — Słownik kolokacji angielskich

through sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez sporty
  1. through przyimek + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    Through sports I learned to be a team player and to go for the gold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo