"with Sports" — Słownik kolokacji angielskich

with Sports kolokacja
Popularniejsza odmiana: with sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze Sportami
  1. with przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But with sports, and music the high school experience is still available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo