"with sports" — Słownik kolokacji angielskich

with sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze sportami
  1. with przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But with sports, and music the high school experience is still available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo