"announce from the sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś ze sportu
  1. announce czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cooke announced her retirement from the sport on 14 January 2013 at the age of 29.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo