"about the sport" — Słownik kolokacji angielskich

about the sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: about sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o sporcie
  1. about przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some women do care about sports and many men look at the food section.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo