"between sports" — Słownik kolokacji angielskich

between sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między sportami
  1. between przyimek + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    The company itself was to create a social balance between sport and music.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo