"sports panel" — Słownik kolokacji angielskich

sports panel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty panel
  1. sport rzeczownik + panel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There he drew a daily sports panel and a detective comic strip serial called Red Barry, which were widely distributed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo