"to BBC Sport" — Słownik kolokacji angielskich

to BBC Sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: to sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do BBC Sport
  1. to przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Several girls came running past, on their way to different sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo