"in one's sports" — Słownik kolokacji angielskich

in one's sports kolokacja
Popularniejsza odmiana: in sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś sporty
  1. in przyimek + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    He has had success in many other sports as well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo