"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
4. Elias Sports Bureau = Elias Sporty Biuro Elias Sports Bureau
5. sports department = sporty departament sports department
6. Sports Council = Sporty Rada Sports Council
7. sports division = sporty podział sports division
8. Sports Committee = Komitet sportów Sports Committee
9. Sunday Sports Section = Dział sportowy niedzielny Sunday Sports Section
10. Sports Commission = Sporty Komisja Sports Commission
11. sports agency = sporty agencja sports agency
12. sports panel = sporty panel sports panel
13. Observer Sport section = Sport obserwacyjny część Observer Sport section
  • A version appeared on p2 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 29 May 2011.
  • A version appeared on p12 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 24 January 2010.
  • This article appeared on p2 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 2 March 2008.
  • This article appeared on p11 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 3 April 2011.
  • This article appeared on p6 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 5 June 2011.
  • A version appeared on p10 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 15 January 2012.
  • A version appeared on p1 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 10 April 2011.
  • A version appeared on p2 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 30 January 2011.
  • This article appeared on p5 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 15 January 2012.
  • A version appeared on p8 of the Observer Sport section of the Observer on Sunday 6 March 2011.
(9) complex, College, clinic
Kolokacji: 4
(10) journalist, version, Journal
Kolokacji: 3
(12) reporter, coverage, bulletin
Kolokacji: 3
(17) venue, scene
Kolokacji: 2
(19) hall, Hall, ministry, Palace
Kolokacji: 7
(22) figure, metaphor, analogy
Kolokacji: 3
(23) science, Science, skill
Kolokacji: 3
(27) Yahoo, shoe, logo
Kolokacji: 3
(29) shirt, jersey
Kolokacji: 2
(33) Day, opportunity
Kolokacji: 2
(38) injury, hernia
Kolokacji: 2
(42) Medal, Award, trophy
Kolokacji: 3
(43) anchor, boat
Kolokacji: 2
(45) industry, producer, aviation
Kolokacji: 3
(49) athlete, climbing, climber
Kolokacji: 3
(52) Night, season
Kolokacji: 2
(53) England, Illinois, city, town
Kolokacji: 4
(54) York, dynasty
Kolokacji: 2
(55) legend, desk
Kolokacji: 2
(56) commentary, cliche
Kolokacji: 2
(57) diver, diving
Kolokacji: 2
(58) mode, statistics, property
Kolokacji: 3
(59) segment, trivia, supplement
Kolokacji: 3
(60) Boy, guy, idol, Ute
Kolokacji: 4
(61) economist, sociologist
Kolokacji: 2
(62) landscape, genre
Kolokacji: 2
(63) gambling, bettor
Kolokacji: 2
(64) wrestler, karate
Kolokacji: 2
(65) drama, comedy
Kolokacji: 2
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.