"tell BBC Sport" — Słownik kolokacji angielskich

tell BBC Sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz BBC Sport
  1. tell czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "I've never hit a nine iron 210 yards in my life," he told BBC Sport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo