ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"amateur sport" — Słownik kolokacji angielskich

amateur sport kolokacja
  1. amateur przymiotnik + sport rzeczownik = sport amatorski
    Silna kolokacja

    What do we think of the relationship between professional and amateur sport?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo