"amateur league" — Słownik kolokacji angielskich

amateur league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): amatorska liga
  1. amateur przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I mean, when you see that, it just looks like amateur league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo