MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"professional league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawodowa liga
  1. professional przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is the first American woman to play in a men's professional league.

powered by  eTutor logo