BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"professional" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

professional przymiotnik

professional + rzeczownik
Kolokacji: 677
professional advice • professional career • professional footballer • professional debut • professional football • professional wrestler • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • She is the first American woman to play in a men's professional league.
  • There is no time for such rest during a season in a professional league.
  • People need to understand that we also play in a professional league now.
  • But after foundation of the professional league, they could win the series in 2005.
  • The major difference is that they go by choice and not because their country doesn't have a professional league.
  • The company plans to support a professional basketball league following the Games.
  • At the start of the 2010 season there were six teams playing in the professional league.
  • With no national professional league, Canada does have a long way to go.
  • Before 1959, Turkey did not have a national professional league.
  • Players were available because there is no professional league to claim them.
8. professional life = zawodowe życie professional life
18. professional development = rozwój zawodowy, doskonalenie zawodowe professional development
21. professional training = przeszkolenie zawodowe, wyszkolenie zawodowe professional training
24. professional experience = doświadczenie zawodowe professional experience
31. professional school = wydział uczelni wyższej przygotowujący do konkretnego zawodu (np. medycyna, prawo) professional school
33. professional help = fachowa pomoc professional help
36. professional journal = czasopismo fachowe professional journal
37. professional skill = zawodowa biegłość professional skill
40. professional activity = czynność zawodowa professional activity
47. professional manager = zawodowy kierownik professional manager
53. professional group = zawodowa grupa professional group
56. professional job = zawód wymagający wykształcenia professional job
57. professional coach = zawodowy trener professional coach
58. professional community = zawodowe środowisko professional community
62. professional work = profesjonalna praca professional work
63. professional season = zawodowa pora roku professional season
64. professional body = stowarzyszenie zawodowe professional body
65. professional man = zawodowy człowiek professional man
67. professional company = zawodowa spółka professional company
68. professional manner = profesjonalny sposób professional manner
69. professional tour = fachowa wycieczka professional tour
73. professional wrestling event = zawodowe walczące w zapasach wydarzenie professional wrestling event
75. professional labeling = fachowe opatrywanie etykietą professional labeling
76. professional ice center = zawodowy ośrodek lodu professional ice center
79. professional rank = zawodowy stopień professional rank
80. professional cricketer = zawodowy gracz w krykieta professional cricketer
82. professional class = zawodowa klasa professional class
85. professional fight = zawodowa walka professional fight
89. professional ice winger = zawodowy skrzydłowy lodu professional ice winger
90. professional name = fachowe imię professional name
94. professional model = zawodowy model professional model
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 110
przysłówek + professional
Kolokacji: 7
highly professional • most professional • fully professional • thoroughly professional • strictly professional • ...
professional + przyimek
Kolokacji: 7
professional in • professional with • professional for • professional at • professional on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.