"Professional Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Professional Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: professional woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zawodowa Kobieta
  1. professional przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are having a series on professional women at work.

powered by  eTutor logo