"professional woman" — Słownik kolokacji angielskich

professional woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawodowa kobieta
  1. professional przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are having a series on professional women at work.

powered by  eTutor logo